eng

weboldal Felhasználási Feltételek

WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések és értelmezés

1.1. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Kofer Botanica Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fszt. 3.; a továbbiakban: Szolgáltató).

1.2. A jelen Használati Feltételek keretében az „Ön” névmás és annak ragozott formái a weboldalt használó személyekre vonatkoznak (ideértve a weboldalt más személyek nevében használó személyeket is), és a „weboldal” szó a mobil weboldalra is érvényes.

2. A weboldal használata

2.1. A weboldal használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Használati Feltételeket a weboldalhoz biztosított hozzáférés tekintetében, az alábbiakban részletezettek szerint.

2.2. Amennyiben nem ért egyet a Használati Feltételekben foglaltakkal, elfogadja, hogy a weboldal használatára és elérésére nem jogosult.

3. Engedélyezett használat

3.1. A weboldal kizárólagos céljai, hogy Ön tájékozódhasson a Szolgáltató termékeinek rendelkezésre állásáról, termékeket vásárolhasson, illetve kapcsolatba léphessen a Szolgáltatóval.

3.2. A weboldalt kizárólag a jelen Használati Feltételeknek megfelelően és saját, nem kereskedelmi céljaira használhatja fel.

3.3. Az alábbiak különösen nem engedélyezettek:

a) a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül bármely automatikus rendszer, algoritmus vagy szoftver felhasználása bármely anyag vagy adat részben vagy egészben történő megfigyelésére, kivonatolására, keresésére vagy másolására a weboldalról vagy annak használatán keresztül („screen scraping”);
b) tisztességtelen célú megrendelések indítása;
c) bármely szoftver, eszköz felhasználása vagy bármilyen lépés megtétele a weboldal működésének bármilyen módon történő megzavarása vagy az arra tett kísérlet érdekében, illetve indokolatlanul nagy terhelés okozása céljából, akár szándékosan történt, akár nem;
d) kísérlet a Szolgáltató bármely hálózatához vagy fiókjához, illetve más felhasználókról szóló információkhoz való hozzáférésre, illetve ezen hozzáférés megvalósítása; illetve
e) a weboldalra mutató hivatkozás alkalmazása a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

3.4. Ha Ön a jelen Használati Feltételeket megsérti, a Szolgáltató egyéb jogainak sérelme nélkül, a Szolgáltató értesítés nélkül törölheti megrendeléseit, megtagadhatja vagy
letilthatja a weboldalhoz való hozzáférését, illetve különleges feltételeket léptethet életbe Önre nézve a weboldal elérése és használata kapcsán.

4. Tulajdonosi jogok

A weboldalon található minden információ, adat és anyag (korlátozás nélkül ideértve bármely logót, a weboldal megjelenését, felépítését, színsémáját és elrendezését, a szoftveres kódot és a mögöttes adatokat és adatbázisokat) védjegyjog, szerzői jog, adatbázisjog és/vagy egyéb bejegyzett és nem bejegyzett, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által védett.

A weboldalon szereplő információk, adatok és anyagok bármilyen jellegű felhasználása vagy reprodukálása – az engedélyezett személyes, nem kereskedelmi célú felhasználáson túl – tilos, és a jelen Szolgáltatási feltételek megsértését jelenti, valamint sértheti a Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

5. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használatából vagy a rajta szereplő információkból eredő, bármilyen jellegű közvetlen, közvetett, különleges, büntetőjogi vagy következményi károkért.

6. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Szolgáltatási feltételek és a weboldal Ön által történő használata, valamint az ezekkel kapcsolatban felmerülő vagy ezekkel kapcsolatban álló bármely jogvita vagy kereset tekintetében és értelmezése szempontjából Magyarország törvényei az irányadók, és Ön elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

Amennyiben a jelen Használati Feltételeket a magyartól eltérő nyelvekre fordítják, bármely ellentmondás vagy következetlenség esetén a magyar nyelvű Használati Feltételek az irányadók.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az eljárás indítására bármely olyan féllel szemben, amely megsérti a jelen Használati Feltételeket a Használati Feltételek megsértésének helyszíne szerinti bíróságokon vagy a Használati Feltételeket megsértő fél lakóhelye szerinti ország bíróságain, saját kizárólagos belátásunk szerint.

7. Általános rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a weboldalon elérhető információk vagy anyagok értesítés nélküli módosítására. A Szolgáltató ezenkívül bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Használati Feltételeket, és a módosított változat azonnali hatállyal érvénybe lép, amint a weboldalon közzétesszük azt. A weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja ezeket a módosított feltételeket.

Budapest, 2019.11.16.
Kofer Botanica Kft.